Podsumowanie projektu „Młodzi maja głos”

5 października 2023 r. w ostrowskim MDK-u został podsumowany edukacyjny projekt Powiatu Ostrowskiego i UAM w Poznaniu „Młodzi maja głos”. Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa prof. dr hab. Andrzej Stelmach podsumował wyniki prawyborów, które przeprowadzono 2 października w 10, zarządzanych przez Powiat Ostrowski, szkołach średnich.
Frekwencja w poniedziałkowych prawyborach wyniosła 70,51%.
Wyniki wyborów do Sejmu:
37,28% KKW Koalicja Obywatelska PO .N i PL Zieloni,
21,18% KW Konfederacja Wolność i Niepodległość,
16,28% KW Nowa Lewica,
9,71% KKW Trzecia Droga,
9,71% KW Prawo i Sprawiedliwość,
5,83% KW Bezpartyjni Samorządowcy.

Oznacza to, że podział 12 mandatów w naszym okręgu byłby następujący:
KKW Koalicja Obywatelska PO .N i PL Zieloni – 5
KW Konfederacja Wolność i Niepodległość – 3
KW Nowa Lewica – 2
KKW Trzecia Droga -1
KW Prawo i Sprawiedliwość – 1.

Wyniki wyborów do Senatu:
52% KKW Koalicja Obywatelska PO .Ni PL Zieloni/KW Nowa Lewica/KKW Trzecia Droga
26% KW Konfederacja Wolność i Niepodległość ,
13% KW Bezpartyjni Samorządowcy,
11% KW Prawo i Sprawiedliwość.
79% uczniów zadeklarowała chęć udziału w wyborach 15 października. Niestety 11% uczniów jest jeszcze niezdecydowanych.

Na zakończenie spotkania Starosta Paweł Rajski wręczył upominki uczniom – członkom szkolnych komisji wyborczych oraz nauczycielom-koordynatorom projektu.