Sonia stypendystką Prezesa Rady Ministrów

W miniony piątek Sonia Siedlecka z klasy 3b odebrała z rąk Dyrektora III LO Przemysława Zimniaka, w obecności wychowawcy pana Jacka Pawłowskiego, dyplom potwierdzający otrzymanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów za najwyższą średnią w szkole w minionym roku szkolnym. Jednakże Sonia jest nie tylko uczennicą osiągającą znakomite wyniki. Tak o niej mówi sam wychowawca: Sonia Siedlecka jest uczennicą klasy 3b o profilu biologiczno-chemicznym. Wyróżnia się na tle klasy i szkoły. Posiada olbrzymią wiedzę, co jest efektem jej pracy nad sobą, nad rozwijaniem własnych uzdolnień i zainteresowań. Charakteryzuje się dużą inteligencją i umiejętnością zapamiętywania i kojarzenia faktów. Stawia sobie ambitne cele i potrafi je realizować. W roku szkolnym 2022/2023 osiągnęła ponad 95% frekwencję, uzyskała świadectwo z wyróżnieniem, ze średnią ocen 6,0. Czynnie zaangażowana jest w życie szkoły i klasy. Sonia aktywnie uczestniczyła w drzwiach otwartych III LO promując profil biologiczno-chemiczny. Pomagała w organizacji  wydarzenia naukowego tj. IV Ostrowskiego Spotkania z Przyrodą, podczas którego prowadziła warsztaty z sekcji serca dla uczniów szkół podstawowych. Sonia brała wielokrotny udział w pracach porządkowo-remontowych w sali 45, ponadto wzorowo opiekuje się hodowlą roślin doniczkowych w tej sali. Sonia rozwija swoje biologiczne zainteresowani. Obecnie rzetelnie przygotowuje się do 53. Olimpiady Biologicznej i prowadzi badania terenowe dotyczące różnorodności zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w Ostrzeszowie i okolicach. Brała udział w warsztatach w Collegium Medicum na Akademii Kaliskiej. Pomagała w nagraniu webinarium maturalnego we współpracy z Wydawnictwem Nowa Era pt. Powtórzyć, trafić i nie tracić, czyli co zrobić, aby jak najlepiej zdać maturę z biologii? oraz w warsztatach maturalnych z biologii połączonych z akcją charytatywną na rzecz Fundacji Św. Mikołaja. Jako wychowawca stwierdzam, że Sonia Siedlecka jest niezwykle sumienna, odpowiedzialna, pracowita i koleżeńska. Chętnie służy pomocą wszystkim potrzebującym. Ponadto przejawia przy tym niezmiernie wysoki poziom kultury osobistej.  

Prawda, że jest to gotowy przepis na sukces? 🙂 Gratulujemy!