SPRAWNOŚĆ – KONDYCJA – RATOWANIE

Tradycyjnie miesiąc czerwiec jest dla edukacji pożarniczej sprawdzianem umiejętności praktycznych. Po klasach pierwszych w dniach 05-06 czerwca 2023r. przyszedł czas na klasy drugie i trzecie. Po przybyciu oraz zakwaterowaniu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Lido w Antoninie wszyscy wyruszyli do pobliskiej miejscowości Ludwików. Na rekreacyjnym terenie ćwiczono sztafetę i bojówkę strażacką. Na zakończenie wręczono złote odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zajęcia z ratownictwa wodnego wspomagały 3 łodzie ratownicze z WOPR oraz miejscowych jednostek OSP. Ratowanie z akwenu wodnego ćwiczono zarówno z łodzi, jak i z brzegu. Miłym akcentem było również to, że profesjonalnymi ratownikami byli nasi uczniowie: Julia Parzeńska z klasy 2c, Oliwia Siwek z 3e, Alicja Bartoszek z 3b i Franek Kaszyński z 3c. Przebieg ćwiczeń obserwował dyrektor III LO Przemysław Zimniak, który też w łodzi ratowniczej znalazł się na środku akwenu wodnego. Wszyscy ćwiczący otrzymali wówczas najwyższą ocenę i uznanie. Zakończeniem dnia było ognisko oraz siatkówka plażowa.

Program drugiego dnia ograniczał się już tylko do zwiedzania Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie oraz pobytu w centrum monitorowania o zagrożeniach pożarowych na obszarach leśnych.

Podczas pobytu opiekę sprawowali: pan Antoni Szczurek, nauczyciel edukacji pożarniczej, pani Alina Wesołowska–Lisiak, nauczycielka języka angielskiego, pan Piotr Szczepaniak,  nauczyciel historii.